امیر شکوهی نیا مدیر عامل برند نینیکس اظهار داشت: با نگاهی گذرا به آمار مرگ و میر انسان ها به این نکته می رسیم که حدود نیمی از کل مرگ و میر در ۲۸روز اول زندگی نوزادان بر اثر سندرم مرگ ناگهانی رخ می دهد که با طراحی گجت هوشمند، خطر به موقع اطلاع رسانی می شود.